Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

İSLAM; Teslim olmak

MÜSLÜMAN; Teslim olan

MÜMİN; İnanan

MÜNAFIK; İnanmadıgı halde inanıyormuş gibi görünen

MÜKELLEF; Sorumlu olmak

İBADET; Allah ın büyüklüğüne saygı ve nimetlerine şükür için yapılan davranışlar

DİN; Akıl sahibi  insanların kendi istekleri ile dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıran ilahi kanunlardır

DİN 3’e ayrılır;

1-Hak din

2-Muharref din

3-Batıl din

İSLAM DİNİNİN HÜKÜMLERİ

1-İman

2-Amel

3-Ahlak

İSLAM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ

1-İslam son dindir

2-İslam evernsel dindir

3-İslam dini mükemmel dindir

4-İslam dini kendinden önce gelen peygamber ve kitapları tastik eder

5-İslam dini kendinden önceki peygamberlerin tebliğ ettiği hükümleri yürürlükten kaldırır

İSLAMI EVRENSEL YAPAN ÖZELLİKLER

1-İslam bütün insanlığa gönderilen son dindir

2-İslam akıl ilim dinidir

3-İslam hem dünya hem ahiret dinidir

4-İslam kolaylık dinidir

5-İslam da aşırılık yoktur

6-İslam barış ve sevgi dinidir

İSLAMIN ŞARTLARI

1-Kelimeyi şehadet getirmek

2-Namaz kılmak

3-Oruç tutmak

4-Hacca gitmek

5-Zekat vermek

İMANIN ŞARTLARI

1-Allah’a iman

2-Meleklere iman

3-Kitaplara iman

4-Peygamberlere iman

5-Ahiret gününe iman 6-Kader ve kazaya iman

EDİTÖR:NARİN GÜLDEN

Paylaş: