Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
  • Coğrafya yeryüzü ile insanları araştıran bir bilim dalıdır. Bu sebeple insanlığın ilerlemesi için oldukça önemlidir.
  • İlk Çağda coğrafya bilimi ile ilk ilgilenenler VIII. y.y dan itibaren deniz ticareti yapan ve koloniler kuran Yunanlılar oldu.Bilinen ilk dünya haritaları bu dönemde çizilmeye başlandı.
  • Coğrafya biliminin gelişmesine en çok katkıda bulunanlardan biri de Makedonya Kralı Büyük İskender olmuştur
  • Onun Mısır’da kurmuş olduğu İskenderiye Kütüphanesinde görev yapan Eratosthenes (Eratostenes) Dünya’nın yuvarlaklığına inanan ve yaptığı deneylerle Dünya’nın çevresini bugünkü değerine yakın olarak hesaplayan bir bilim insanıydı.
  • Eratostenes coğrafya terimini ilk kullanan ve coğrafya biliminin kurucusu kabul edilir İskenderiye’de yetişen birbaşka bilgin olan Hipparchus (Hiparkos) (MÖ 180-127) ise yerküre üzerine meridyen denilen hayalî çizgiler çizdi.
  • İlk Çağın bir diğer önemli coğrafyacısı Amasyalı Strabon (MÖ 58-MS 21, ) Roma İmparatorluğu topraklarında gezdiği yerlerle ilgili bilgiler verdiği 17 ciltlik “Geographika” adlı eserini yazdı. Ayrıca bir dünya haritası çizdi.
  • Eskiden yıllarca süren uzun yolculuklar sırasında çizilen haritalar bugün uydu fotoğrafları ve bilgisayarlar yardımıyla kolayca elde edilebilmektedir


Paylaş: