Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

BASİT SÖZCÜK:YAPIM EKİ ALMAMIŞ SÖZCÜKLERDİR.

Sepet ——Sepet (Kök): Basit

Ormanlar—Orman(Kök)- lar(Çekim eki) : Basit

Çocukta——Çocuk(kök) – ta (Çekim eki) :Basit

Oturdu——Otur (Kök) – du (Çekim eki) :Basit

Sabah——-Sabah(kök) :Basit:Basit

Okumuştu—–Oku (kök)-muş(Çekim) – tu (Çekim):Basit

TÜREMİŞ SÖZCÜK:YAPIM EKİ ALMIŞ SÖZCÜKLERDİR.

Vatandaş—-Vatan – daş :Türemiş sözcük

Öğrencisin——-Öğren – ci – sin :Türemiş sözcük

Arkadaşlık——-Arka – daş – lık:Türemiş Sözcük

Yanıcı——Yan – ıcı :Türemiş sözcük

Eskiciler —-Eski – ci – ler :Türemiş sözcük

BİRLEŞİK SÖZCÜK

Kırıkkale—-Kırık-kale : Birleşik

Fenerbahçe—–Fener- bahçe :Birleşik

Çekyat —-çek – yat :Birleşik

Aslanağızı ——Aslan – ağızı :Birleşik

Ateşkes ——Ateş – kes :Birleşik

Kitapkurdu —Kitap – kurdu :Birleşik

Paylaş: