Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
cenap şahabettin ile ilgili görsel sonucu

Cenap Şahabeddin, Türk şâir ve yazar. Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen temsilcilerindendir. 21 Mart 1870 Makedonya’da doğdu.Babasının Plevne’de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul’a geldi. İlköğrenimini Tophane’deki Fevziye Mektebi’nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi’ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi’nden sonra Askeri Tıbbiye’den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu. Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.

Edebiyat dünyasında gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi.

Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatı tesirinde gelişen Türk şiirinde Abdülhak Hâmid’in ardından en büyük yenilikleri yapanlar arasındadır.

Servet-i Fünûn kuşağında Tevfik Fikret’ten sonra şiirin en önemli ismidir. Sadece şiir değil nesirle de ilgilenen bir kalemdi.

Nesirlerinde Raik Vecdi, Ahmet Peyman ve Dahhak-ı Mazlum, Hakkı Talip takma adlarını kullanmıştır.

Halit Ziya Uşaklıgil ve Tevfik Fikret ile birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri ve gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şâir oldu.

Cenap Şehabettin,Resim ve mûsiki ile de ilgilenmiştir.

1922 yılında, bir gün derste Yunanları övüp Milli Mücadeleyi aşağılayıcı sözler söylediği iddiası ile ders verdiği Dârülfünun öğrencileri ve diğer bazı hocalar tarafından aleyhinde nümâyişler düzenlendi. Cenap Şahabeddin Bey’in o sözleri söyleyip söylemediği hiçbir zaman tam olarak tespit edilemedi sadece Cenap Şehabettin’nin daha önce yazdığı bazı siyasî yazılarından yola çıkılarak suçlu bulmaya yeterli görüldü.

12 Şubat 1934 yılında beyin kanaması sebebiyle İstanbul’da yaşamını yitirdi. İstanbul,Zuhurat baba mezarlığına defnedildi.

cenap şahabettin ile ilgili görsel sonucu

Cenap Şahabettin’in Tüm Eserleri

Şiir:

 • Tâmât (1887)
 • Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)
 • Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)
 • Terâne-i Mehtap

Tiyatro:

 • Körebe (1917)
 • Küçük Beyler
 • Yalan

Düzyazı:

 • Hac Yolunda (1909)
 • Evrak-ı Eyyam (1915)
 • Afak-ı Irak (1917)
 • Avrupa Mektupları (1919)
 • Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)
 • Vilyam Şekispiyer(1932)
 • Tiryaki sözleri (Özdeyişler)
 • Suriye Mektupları

Paylaş: