Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için


Plaka Kodu: 12
Yüzölçümü: 0426 Nüfusu:Merkez- 121.040 İlçe Nüfusu:9315 Adaklı,38428 Genç,29650 Karlıova,5013 Kiğı,33618 Solhan,2139 Yayladere,2877 Yedisu
Coğrafi Konumu: Bingöl 38 27’ ve 40 27’doğu boylamlarıyla 41 20’ve 39 54’kuzey enlemleri arasında yer alır. Bingöl Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Doğusunda Muş, kuzeyinde Erzurum ve Erzincan, batısında Tunceli ve Elazığ, güneyinde ise Diyarbakır illeri ile komşudur.

tr haritası iller illere göre türkiye haritası türkiye | Fiziki coğrafya,  Şehir, Haritalar


Tarihçesi:Bingöl adının nereden aldıgına dair bir çok efsane vardır.Tarihi boyunca çeşitli medeniyetlerin akımlarının etkisindekalan il, İslam kaynaklarında Cebel-u Cur adıyla geçmektedir.İslam orduları Diyar-i Bekir (Diyarbakır) iline geldiklerinde komutanları Halid Bin Velid, yardımcı komutanlardan Kibes’i Cebel-u Cur ve yöresini fethetmekle görevlendirilir.

Bingöl' ün Tarihi Geçmişi

İslam orduları Kibes komutasında bu yöreye girerler. Şimdiki Kuruca (Gazik) köyü üzerinden Palu’ya yönelirler. İslam kaynaklarında Kuruca köyünün güneydoğu mıntıkasında Merel
adında birşehirden bahsedilmektedir. Merel o döneme göre medeni bir şehir görünümündedir.Bu şehir yani Bingöl İslam kaynaklarında Cebel-u Cur (Çapakçur) adıyla geçmektedir. Burayı fethe gelen Kibes bu yöredeki savaşların birinde, bugün Sultan Dağı diye adlandır-dığımız dağda şehit olmuştur.Ve buraya gömülmüştür. o günden bugüne orası Sultan Kibes-i Ziyareti diye adlandırılmaktadır ve halk tarafından ziyaret edilmektedir…

Çapakçur adının Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Büyük İskendertarafından verildiği rivayet edilmektedir.

Tarih mirası restore edilmezse çökecek - Bingöl Haberci12 - Sizin Gazeteniz

Büyük İskender vücu-dundaki ağrılar için nice hekimlere başvurduğu halde şifa bulamaz. Uzun aramalardan sonra bu suyu Bingöl yöresinde bulur ve şifa bulur. Faydasını gördüğü bu suya Cennet Suyu anlamına gelen (makdis Lisanı) Çapakçur adını vermiştir. Murat nehrinin kenarına kısa zamanda bir kale yaptırır. Bu kaleye Çapakçur Kalesi denilmiştir.

Bingöl Tarihi Yerleri - Çarşamba Fen Lisesi

.Tarihçi Heredot bir eserinde Anadolu’yu bir takım bölgelere ayırmış ve her bölgeye ayrı bir isim vermiştir. Bugünkü Diyarbakır, Muş ve Bingöl illerini içine alan bölgeye “Komojen” ismini vermiştir. Bingöl ili Osmanlı zamanında komşu illere bağlı olarak 1844 yılında ise nahiye olarak Palu ilçesine bağlanıp idare edilmiştir. 1872 yılında Palu ilçesinden ayrılarak Çevlig (Çolig) – Çapakçur adıyla ilçe olur. 1936 yılında aynı isimle il merkezi olur. 1945 yılında Bingöl adını almıştır.
İklimi ve Bitki Örtüsü: Bingöl de kara iklimi hüküm sürer. Kışlar uzun sürer. Kar yağışı çoktur. Kar kalınlığı 3-4 metreyi bulur. Yazları sıcak ve kurak geçer. Kışın kar, ilkbahar ve sonbaharda bol yağmur yağar.Yüzölçümünün %15’i ormanlarla kaplıdır. %70’i ise çayır ve mera- larla kaplıdır. İlkbaharda yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir.

Bingöl Tarihi-Bingöl Gezilecek Yerler » Alışkanlıkİlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu
Komşu İlleri: Doğuda Muş, kuzeyde Erzurum ve Erzincan, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur.
Gezilecek Yerleri: Kös Kaplıcaları, Hesarek K ayak Merkezi, Yüzen Ada, Çir Şelalesi, Kral Kızı Kalesi, Buban Bacaları, Vank Kilisesi, Kığı Kalesi, Zağ Mağarası, Yolaçtı Kurucadağ Kayak Merkezi , Turna Gölü

HerTelden: Bingöl


Meşhur Lezzetleri: Ayran Çorbası, Mastuva, Löl, Sorina Pel, Keldoş, Kaburga Dolması, Gömme, Kuru Dolma, Kalbur Hurması, Tandır, Kadayıf Tatlısı, Baklava, İçli Köfte, Tutmaç Çorbası

Bingöl'ün Yöresel Yemekleri - Tarif Defteri
Paylaş: