Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Eşim anlattı ben yazdım

Bahattin Özkişi .yazar ve öğretmen :1928 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi.Babası Manisa Demirci ilçesinin Şeyhlerinden Hacı Halit Efendi’nin oğlu Ömer Lütfi Efendi’dir.Fatih dersiamlarından olan Ömer Lütfi Efendi,babasının vefatı ile Bursa medresesine kaydolmuştur.Daha sonra eğitimine İstanbul’da devam etti.Ülkede yaşanan Balkan Savaşı ve 1.Dünya Savaşı ile eğitim hayatı sürekli sekteye uğradığı için eğitim hayatı uzun sürmüştür.

Süheyl Ünver’den tezhip dersleri aldı.Cam üzerine tezhip çalıştı.Bir yandan da eski İstanbul evlerinin üç boyutlu ve dört cepheli olarak yapmaya çalıştı.

14-15 yaşlarında yazı denemelerine başlayan Özkişi, yazılarını 1959 Yılında “Bir Çınar Vardı” adlı kitapçıkta topladı.Toplanan hikayeler 30 kısa öyküden meydana geliyordu.Akbaba dergisinde mizah öyküleri olarak yayımlanmıştır.

Zaman zaman sohbet için evine gittiği Ahmet Hamdi Tanpınar, yazarın öykücülük serüveni açısından önemli bir figürdür. Bir sohbette, yazdığı öykülerden birini dinleyen Tanpınar’ın “Devam et evlâdım. Sen on tane Sait Faik edersin.” demesi, yazarın öyküye daha bir şevkle sarılıp devam etmesinde çok teşvik edici olmalıdır. (Kaynak:Yesevi Üniversitesi Yayınları.)

Martali Matyas adlı eserinde işlenen konu ;Türk casusu etrafında 1570’li yıllardan başlayarak 1596 yılına kadar Osmanlı sınır boylarında yaşanan casusluk olaylarını, casus teşkilatının kurulması çabalarını anlatmaktadır. 

Yazar 1960 -1969 yılları arasında da hikaye yazmaya devam etse de kitap haline getirip bastırmamıştır.

1969 Yılında evlendikten sonra da eşinin teşvikiyle yazmaya devam etti.O söylüyor eşi dikkatli bir şekilde el yazısıyla yazıyordu.

Özkişi, 1975 yılında yazmaya başladığı, ancak yalnızca 30 sayfasını yazabildiği dördüncü roman çalışmasını ise tamamlayamamıştır. Mehmet Nuri Yardım, Anadolu’da ahîlik teşkilâtı ve sünnî-şiî çatışmalarını konu edindiğini söylediği bu tamamlanmamış romanın “giriş” kısmının birkaç sayfasını eşi Fatma Özden Hanım’dan almış ve Kayıp İstasyonlar adlı çalışmasında yayımlamıştır.

Bahattin Özkişi ,bu şekilde ölümüne kadar yazmaya devam etti.Hatta ölmeden iki gün öncesine kadar da yine kendi söyleyip eşi el yazısıyla yazmıştır.

10 Kasım 1975 tarihinde 47 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

Bahaeddin ÖZKİŞİ - Home | Facebook

ESERLERİ

HİKAYELERİ

Bir Çınar Vardı 1959

Göç Zamanı 1975

Göç Zamanı (Bir Çınar Vardı,Göç Zamanı,Papağan Dedi Ki) 2008

ROMAN

Köse Kadın 1974 (Yazarın roman alanındaki ilk, yayımlanış tarihi itibarıyla ikinci çalışması Köse Kadı’dır. Eser, yayınevine “Martali Matyas” adıyla gelmiş, daha sonra yazar da ikna edilerek, Köse Kadı adıyla yayımlanmıştır.)

Uçtaki adam1975

Sokakta 1975 ( 1975 yılında Peyami Safa Roman Yarışması’nda başarı ödülü almıştır.)

.

Paylaş: