Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Azerbaycan

Kafkasya’da , Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın ortasında bulunan ve Güney Kafkasya’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan’ın doğusunda Hazar Denizi,Kuzeyinde Rusya,Kuzey batısında Gürcistan,batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Türkiye ile de 17 km’lik sınırı bulunmaktadır.

Azerbaycan, zengin kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında operatiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmaya başlamasıyla birlikte, 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Meclisi bağımsızlık kararı almış, bu karar 18 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Ülkede, 66 rayon (vilayet) ve bir özerk cumhuriyetten (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) oluşan bir idari yapılanma mevcuttur.

Azerbaycan Anayasası’na göre Azerbaycan devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyet’tir. Azerbaycan yönetiminde kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiş olup; yasama yetkisi Milli Meclis’e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi ise mahkemelere aittir.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve Milli Meclis tarafından onaylanmaktadır. Azerbaycan Milli Meclisi’nde 125 üye bulunmakta olup, milletvekilleri beş yıl için seçilmektedirler. 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan Meclis seçimlerini Cumhurbaşkanı Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) geçerli oyların % 58’ini alarak kazanmıştır. YAP, Meclis’te 72 milletvekiliyle temsil edilmektedir.

Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişme ile okuryazarlık oranında yüksek seviyeye sahiptir.

Azerbaycan’a ait Yukarı Karabağ ve çevresindeki 7 rayon (Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’si) 1992 yılından bu yana Ermenistan işgali altında bulunmaktayken Ermanistan’la yapılan kısa süreli savaş sonrası Kasım 2020 de gerçekleşen antlaşmayla Karabağ’ı topraklar işgalden kurtarmıştır.Türkiye her daim, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemiş ve yanında olmuştur.

Not:Veriler Dışişleri Bakanlığından alınmıştır.

Paylaş: