Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Tüm madde atomlardan yapılmıştır. Atomlar çok küçük madde parçalarıdır. Ama en küçük madde parçaları değiller. Atomlar daha da küçük parçalardan veya parçacıklardan oluşur.

İki tür elektrik yükü vardır: pozitif ve negatif .

Pozitif elektrik yüklü parçacıklara pozitif denir.

Negatif elektrik yükü ile parçacıklar negatif denir.

Bu ifadelere göre;aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

  • A- Herhangi bir elektrik yüklü parçacıklara pozitif yükler denir .
  • B- En küçük madde parçasına atom denir .
  • C- Elektrik yükü pozitif veya negatif olabilir.

Cevap:c

Paylaş: