Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

1402 Ankara Savaşı Osmanlı Devleti ve Timur imparatorluğu ve arasında Ankara’nın kuzey doğusunda, Çubuk Ovasında yapılmıştır.

Timur’un kendisini Cengizhan imparatorluğunun varisi olarak görmesi, Timur Han’ı Anadolu ve Suriye seferine yöneltti. Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt Han da; Oğuz Han’dan geldikleri yirmi dört oğuz boyundan Kayılara mensup olduğu iddiasıyla ata yurduna yönelerek Timur’a karşı siyasi gücünü ve konumunu kuvvetlendirmek istiyordu. Bu nedenle 15.yüzyılda devletten imparatorluğa,Cihanın tek hakimi olma düşüncesi iki Türk devletini Anadolu’da karşı karşıya getirmiş ve düşmanların kışkırtmalar sonucu Türkler biribirine kırdırılmıştır.Bu olay en çok Bizasın rahat bir nefes almasını sağlamıştır.

Balkanlarda Hıristiyanlara karşı Yıldırım Beyazıt’ın yaptığı savaşlarda elde ettiği başarılar bilen Timur’un Anadolu ya hakim olamk istiyordu.En büyük nedenler arasında Yıldırım Beyazıt a karşı başarısız olan Anadolu beyleri sürekli Timur’u Beyazıt a karşı kışkırtmalarıydı.Buna bağlı olarak Timur;  Bağdat’ı aldığında buranın hakimi Ahmet Celayir,daha sonra ise Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un önce Memluk Devletine daha sonra Osmanlı sarayına sığınması Timur’un ordusuyla birlikte Anadolu’ya yönelmesini neden oldu.

Timur’un Erzincan ve Sivas’ın hakimiyetini elde etmesiyle birkilte Osmalı’ya komşu olarak iki devleti doğuda sınır yaptı. Timur’un acımasız savaş yöntemleri ve Sivas’ı alarak kaledeki esirleri diri diri gömüp, kan akıtmama sözünü yerine getirerek Osmanlıyı tehdit etmesi; Beyazıt’ın bunu  hakaret sayması,savaşı kaçınılmaz kılmıştır.Timur Sivas’ı alarak Anadolu ya yapacağı seferlerde ileri karakol olarak kullandı. Anadolu da Timur ile Beyazıt’ın birbirini küçük düşürücü tehditkar mektupları, birbirine sundukları kabul edilemez teklifler, iki tarafı Çubuk Ovasında karşı karşıya getirdi.

Tokat’tan başlayarak Kırşehir ve Kızılırmak boyunu takip ederek Ankara’yı kuşatan Timur; Beyazıt’ın Kalecik üzerinden Ankara’ya geldiğini haber alınca kuşatmayı kaldırarak, Çubuk Ovasına çekildi. Osmanlı ordusu da peşinden ovadaki yerini aldı. 28 Temmuz 1402 Cuma günü, yapılan savaşın geçtiği alan, bugün Esenboğa Havalimanı’nın batısındaki, Kızılca Köy deresinin  Çubuk Çayına kavuştuğu, Kutuören, Yazır, Melikşah, İkipınar, Kızılca ve Dumlupınar köylerinin bulunduğu alanda meydana gelmiştir.


Timur’un ordusu ;süvari ve fillerden, Beyazıt’ın ordusu ise piyade askerlerden oluşuyordu. Sayılar kaynaklarda oldukça farklı belirtilmesine rağmen Beyazıt’ın 70-80 bin kişilik kuvvetine karşılık; Timur’un ordusu bunun iki katı idi. Savaşın kızıştığı anda, Osmanlı Devleti yönetimindeki Kara Tatar’larla, Timur’un saflarında savaşan beylerinin yanına geçen Anadolu Beyliklerine ait kuvvetlerin Osmanlıya ihanetleri bu savaşın seyrini değiştiren en önemli gelişmedir. Bir gün düren savaşta ikindiye doğru Osmanlı sipahileri dağılmış bütün beceri ve gayret piyadeye kalmıştır. Bu direnişte ne yazık ki yenilgiyi önleyememiştir.

Ankara Savaşı sebepleri ve sonuçları nelerdir? - SonHaberler

Osmanlı Devleti Timur ile yaptığı Ankara Savaşı ile ilk yenilgisini aldı. Hatta daha acısı Beyazıt Timur’un komutanı Mahmut Han tarafından şimdiki Sarayköy çıkışındaki Yarma’da olduğu tahmin edilen bir yerde esir alındı.Kafes içinde Timur ve ordusu ile Anadolu da gezdirildi.(Timur Beyazıt’a ilk karşılaştığında şöyle demiştir; Görüyormusun Beyazıt dünyanın kaderi bir topalla köre kaldı.Timur kör Beyazıt ise topaldır.)

Ankara Savaşı: Nedenleri ve Sonuçları | Serenti

Beyazıt  Savaşın sonunda Anadolu da beylikler yeniden bağımsızlıklarını kazandılar. Osmanlı devletinde siyasi  birlik bozularak fetret dönemi başladı. Bizans imparatorluğu tehditten; Avrupa Devletleri ise istiladan bu savaş sonunda bir müddet kurtuldu. Ankara Savaşı sonunda Osmanlı Devleti İslam dünyasında ve bölgede; Timur imparatorluğuna karşı rakip olma gücünü kaybetti. Timur savaş sonunda Anadolu’yu yakıp yıkarak terk etti.

(Bir rivayete göre Beyazıt’ın oğlu Ertuğrul Sivas kalesinde şehit düşer,hem oğlunu hem Sivas kesini kaybeden Padişah Beyazıt derdini içine atar kimseye birşey belli etmez ve atına biner ve dört nala sürmeye başlar. Yolda kavalını dertli dertli çalıp ağlayan bir çoban görür ve yanına gider ve çobana seslenir ne ağlarsın dertli çoban derdin ne yoksa Ertuğrul gibi yiğit oğlun mu öldü?Sivas gibi kalen mi gitti diyerek üzüntüsünü dile getirir.)

Savaşın sonunda bölgede bulunan yerleşim yerleri onarılamayacak yaralar aldı. Timur’unfaydalı tek eseri Melikşah köyünde yaptırdığı açık hava hamamıdır.

Timur?un komutanlarından Günümüzde ismi hala kullanılan Esenboğa( Esenboğa )ve  Mahmut Han ın ( Mahmutoğlan ) isimleri yerleşme birimlerine verilmiş o günden bugüne kullanılmaya devam etmektedir.

Paylaş: