Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Tarihte:Hititler,Anal adını verdikleri yıllıklarına (kayıt defterlerine)verilen ad.Hititlerin bu defteri tutma amaçları yaşanılan olayları tanrılarına rapor etmek ,bilgi vermek amacaıyla hazırlanmıştır.

Hititler, M.Ö. 2000’li yıllarda Hattuşaş (Boğazkale) merkez olmak üzere, Labarna tarafından kurulmuş bir uygarlıktır. Anadolu da köklü bir kültür oluşturan Hititler, çevrelerinde kurulan medeniyetlerden etkilenmiş ve diğer uygarlıklarıda etkilemişlerdir.Hititler, Asurluların Anadolu’ dan çıkma zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almışlardır. Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşıp Hitit Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devletin kurucusu Labarna‘dır. Başkenti ise Boğazkale-Hattuşaş’ dır.Hititler dünyadaki ilk yazılı anlaşma olan ” Kadeş Antlaşmasını Mısır ile imzalamıştır.Hitit Devleti M.Ö. 1200 yıllarında deniz kavimleri göçü ve kuzeyden Kaşka kavmi saldırılarıyla tarih sahnesinden silinmiştir.

DATA TUR - Tarafsız tarih yazımının öncülerinin Hititler olduğunu biliyor  muydunuz? Hitit hükümdarlarının tanrılarına hesap vermek amacıyla  yazdıkları yıllıklara Anal denir. Hitit kralları Anallarda, yaptıkları  bütün savaş, barış vb. faaliyetlerini ...

Anal (kayıt defteri) :günümüze gelebilen örnekleri o döneme ait Hitit toplumunun önemli tarihi bilgileri,sosyal yaşamları,hukuk düzenleri hakkında bilgi kaynakları olmuşlardır.

Hititlerin Özellikleri Nelerdir

Sanat ve eğitimde ileri olan Hititler ;okullar açmış,büyük anıtsal eserler ortaya çıkarmış,mabetler, saraylar, kaya kabartmaları yapmıştır. 

Hititler
Hattuşaş Aslanlı kapı
Paylaş: