Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Büyük Din Alimi

Ahmet Yesevi  bugünkü Kazakistan’ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî’dir. 7 yaşında iken babasının vefatından sonra, ablası ile birlikte Sayram yakınlarındaki Yesi’ye yerleşen Yesevi, burada “Arslan Baba” adlı bir Türk şeyhinden ilk eğitimini almaya başladı. 

Arslan Baba’dan aldığı “ehl-i beyt” sevgisi ile kurulan  ve Horasan, İran ve Azerbaycan’da yaşayan Türkler arasında yayılan Yesevi tarikatı, 13 yüzyıldan başlayarak göçlerle Anadolu’ya, oradan da Balkanlara ulaşmıştır. 13. yüzyıl içinde Anadolu’da görülmeye başlayan Bektaşîlik, Babaîlik, Haydarîlik,Yesevîlik tarikatından çıkmış kollardır.

Hoca Ahmet Yesevî, düşüncelerini Türkçe ve sade şiirler ile anlatmış bu şiirler

zamanla toplanarak Dîvân-ı Hikmet mecmuaları ortaya çıkmıştır.

Paylaş: