Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Acil Servise Gelen Vaka:

 • 79 Yaşında Erkek Hasta
 • Anamnez: KOAH Hastası
 • Şikâyet: Sırt ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi
 • Sağ alt kısımda raller var

Vitaller:

 • Tansiyon:160/90
 • Nabız: 110
 • Spo2: 97
 • Ateş: 36.8

Yapılan Tetkikler:

 • Hemogram, Biyokimya testi yapıldı
 • EKG çekildi
 • Vitaller alındı
 • Toraks BT
 • Arteriyel kan gazı alındı

Uygulanan Tedavi:

 • 1 ampDiozem IV
 • O2 tedavisi

Tarafımca Yapılan Uygulamalar:

 • Vitaller alındı           
 • Kan alındı
 • EKG çekildi            
 • O2 tedavisi uygulandı

KOAH:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunumla akciğerlere alınan havanın kolay bir şekilde dışarı verilememesi şeklinde açıklanabilecek bir akciğer hastalığıdır. Bu duruma neden olan iki süreç kronik bronşit ve amfizemdir.

Kronik bronşit; alveollere giden ve bronş adı verilen hava yollarının iltihaplanarak daralmasıdır.

Amfizem; solunumda alınan hava alveollere iletilemez ve akciğerde kısıtlanarak kalır.

İşte bu duruma KOAH adı verilir.

Nedenleri:

 • Sigara
 • Mesleki deformasyon
 • Genetik hastalıklar 
 • Hava kirliliği 
 • Yaş ve cinsiyet

Belirtileri:

 • Hırıltı
 • Nefes darlığı
 • Göğüste sıkışma
 • Beyaz, sarı veya yeşil renkli olabilen balgam
 • Siyanoz (özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde)
 • Sık solunum yolu enfeksiyonları
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Depresyon
 • İstenmeyen kilo kaybı (ileri aşamalarda)
 • Ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme

Tanı:

 • Akciğer röntgeni,
 • Kan sayımı,
 • Biyokimya,
 • Arteryal kan gazı tayini,
 • Solunum testi(spirometri) 
 • Tomografi

Tedavi:

KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişim; Sigara içiminin bırakılmasıdır.

KOAH hastalığının 4 ayrı evresi bulunmaktadır. Bunlar; hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak geçer. KOAH hastalığının evresine ve kişinin durumuna göre uygulanan tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilmektedir.

KOAH’lı hastalarda kullanılan ilaçlar ya hava yolları ya da hava keseciklerinde (alveoller) etki gösterirler. Genel olarak iki tip ilaç kullanılmaktadır: Nefes açıcı olanlar (bronkodilatatörler) ya da havayollarında hastalığa neden olan yangıyı baskı altına alan ilaçlar (iltihap gidericiler).

Nefes açıcılar (Bronkodilatatörler): Bu gruptaki ilaçlar, beta 2 agonistler, antikolinerjikler ve teofilindir. Farklı mekanizmalarla etki gösteren bu ilaçlar, havayolları etrafındaki kas tabakasını gevşeterek havayollarının genişlemesine neden olurlar. Böylece nefes darlığı, hırıltı ve öksürük azalır.

İltihap gidericiler: Bu gruptaki ilaçlar inhaler veya oral kortikosteroidler ve antibiyotiklerdir. Steroidler, iltihabi olmayan yangıyı kontrol altına alan ilaçlardır. Nefes yoluyla veya ağızdan alınan şekilleri vardır. Bu ilaçlar her hastada ve her zaman kullanılmamaktadır. 

TORAKS BT NEDİR?

Toraks BT yani “Toraks Bilgisayarlı Tomografi” bir görüntüleme yöntemidir. Toraks bilgisayar tomografisi olarak da bilinen bu görüntüleme yöntemi toraks veya göğüs bölgesinin farklı açılardan ve detaylı üç boyutlu görüntüsünü çıkarmaya yardımcı olur. Bu üç boyutlu görüntü, teşhis ve tedavi sürecinde doktorlara yardımcı olacak bilgileri içermektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

İLK VE ACİL YARDIM

ACİL HASTA BAKIMI IV

HAZIRLAYAN: M.GÜLDEN

Paylaş: