Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

DOĞAL SAYILAR

Milyonlar
Örüntüler

DOĞAL SAYILANLARLA İŞLEMLER

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri
Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Bir Sayının Karesi ve Küpü
Parantezli İşlemler

KESİRLER

Birim Kesirler
Birleşik ve Tam Kesirler Denk Kesirler ve Sıralama Kesirlerle Hesaplamalar

KESİRLERLE İŞLEMLER
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

ONDALIK GÖSTERİM

Ondalık Gösterimler
Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri

Ondal Gösterimleri Verilen Sayıları Karşılaştırma

Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çarpma İşlemleri

YÜZDELER

Yüzdeler
Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde Ifadelerini Karşılaştırma
Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR ve ÇİZİMLER

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

İki Noktanın Birbirine Göre Konumu

Eşit Uzunluktaki Doğru Parçaları
Açılar
Doğruya Dik Çizme

ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER

Çokgenler
Üçgen Çeşitleri ve Dörtgenler
Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı

VERİ İŞLEME

Araştırma Sorusu
Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

UZUNLUK ve ZAMAN ÖLÇME

Uzunluk Ölçme
Çevre
Zaman Ölçme

ALAN ÖLÇME

Dikdörtgenin Alanı
Alanı Tahmin Etme
Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma

GEOMETRİK CİSİMLER

Dikdörtgenler Prizması.

Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı ve Yüzey Alanı

Paylaş: