Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

ERKEN ÖĞRENMEDE TEMEL AMAÇ

Anaokulları,kreşler 3 ila 5 yaş arası çocukların öğrenmesi için en etkili kurumlardır.Çocuğun kendi yaşıtlarıyla bir arada olması oyun oynaması çocuğunuzla gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Çocuğunuz, gelişimsel, yaşa bağlı başarılar ilköğretime başladığında okulun içindeki uyumu,sosyal ve eğitsel gelişimi için önemlidir

TEMEL ÖĞRENME

Temel öğrenme üç ana alanda yapılan çocukların merakı, öğrenmeye olan hevesi ve nasıl öğreneceğinin belirlenmesi.

İletişim ve dil gelişimi 

İletişim ve dil gelişimi, çocuklara zengin bir dil ortamı deneyimleme, kendilerini ifade etme konusunda güven ve beceriler geliştirme ve çeşitli durumlarda konuşma ve dinleme fırsatları vermekle ilgilidir.

Fiziksel Geliştirme 

Fiziksel gelişim, aktif olma, etkileşimli olma ve koordinasyon, kontrol ve hareket geliştirme fırsatları sağlamakla ilgilidir. Çocukların ayrıca fiziksel aktivitenin önemini anlamalarına ve sağlıklı yiyecek seçimleri yapmalarına yardımcı olur.

Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim 

Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, çocukların kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir his geliştirmelerine, olumlu ilişkiler kurmalarına ve başkalarına saygı geliştirmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve duygularını nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine, gruplarda uygun davranışları anlamalarına ve kendi yeteneklerine güvenmesidir.

Öğrenme ve gelişim aşamaları

1-Okuma-yazma gelişimi

Okuma-yazma gelişimi, çocukları seslerle harfleri birbirine bağlamaya ve okumaya ve yazmaya başlamaya teşvik etmekle ilgilidir. Çocuklara, ilgilerini çekmek için çok çeşitli okuma materyallerine (kitaplar, şiirler ve diğer yazılı materyaller)ulaşma imkanı verilmelidir.

2-Matematik

Yaşına uygun matematik, çocuklara sayıları sayma, anlama ve kullanma, basit toplama ve çıkarma problemlerini hesaplama becerilerini geliştirme ve şekilleri, boşlukları ve ölçüleri tanıma,geliştirme fırsatları sağlamakla ilgilidir;

3-Yaşadığı dünyayı anlamak

Dünyayı anlamak,  insanları, yerleri, teknolojiyi ve çevreyi keşfetme, gözlemleme ve keşfetme fırsatları aracılığıyla çocuklara fiziksel dünyalarını ve topluluklarını anlamaları için rehberlik etmekle ilgilidir.

4- Etkileyici tasarım ve yaratıcılık

Dışavurumcu sanatlar ve tasarım , çocukların çok çeşitli medya ve malzemelerle keşfetmesini ve oynamasını sağlamanın yanı sıra sanat, müzik, hareket, dans gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla düşünce, fikir ve duyguları paylaşmak için fırsatlar ve teşvikler sağlamakla ilgilidir. Rol yapma ve tasarım ve teknoloji konusunda bilgi sahibi olması ,yaşadığı dünyayı kendince sorgulamasını ,kendini daha doğru ifade etmesini sağlar.

Çocuklar Nasıl Öğrenir

Okullar ve ortamlar, çocuklar için eğitim programlarını planlarken ‘etkili öğrenmenin özelliklerini’ kullanır. Bunlar:

  • Oynamak ve keşfetmek – bir şeyleri araştırmak ve deneyimlemek ,
  • Aktif öğrenme – zorluklarla karşılaşırlarsa ve başarılardan zevk alırlarsa konsantre olma ve pes etmeme
  • Geliştirme ve eleştirel düşünme – kendi fikirlerine sahip olma ve bunları geliştirme, fikirler arasında bağlantılar kurma ve bir şeyler yapmak için stratejiler geliştirme.

İlk eğitim dönemlerinde anne ve çocuk eğitimi

  • Çocuğunuza çok sevgi ve cesaret verin ki kendilerini kendinden emin ve yetenekli görsünler
  • Bakım ve eğitimin tutarlılığı küçük çocuklar için çok önemli olduğundan, çocuğunuzu çok fazla ortam arasında hareket ettirmemeye çalışın
  • Çocuğunuzun neyi sevip neyi sevmediğini keşfedin, her çocuk benzersiz bir bireydir
  • Çocuğunuzla hikayeler, tekerlemeler ve şarkılar paylaşın
  • Çocuğunuzla her fırsatta içtenlikle konuşun, soru sormaya teşvik edin ve onlarla yeni şeyler keşfetmekten keyif alın.Eğer bunu bir görev olarak algılar samimi olmazsanız çocuk bunu hisseder.
  • Çocuğunuzun içindeki dahil olduğu sosyal ortamı, -çocuğunuzun okulu veya ortamıyla ortak çalışın. Çocuğunuzun ilk eğitmeni olarak yapılan katkının çocuğun hayat başarısında ki yeri çok önemlidir.

Paylaş: