Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

 • Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.1453

İstanbul’un Fethi:Babası Sultan II. Murad’ın ölümünün ardından 1451 yılında ikinci kez tahta çıkan Fatih Sultan Mehmed kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. Boğaz’ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid’in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı’nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı’nın inşa emrini verdi. 6 Nisan sabahı ilk saldırı başladı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. Osmanlı ordusu 29 Mayıs’ın ilk saatlerinde taarruza başladı ve Osmanlı askerleri “Kerkoporta” adlı kapıdan içeri girmeyi başardılar ve kapının üzerindeki burca Osmanlı sancağını diktiler. Mehmed fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya’ya giderek namaz kıldı ve min-baʿd (bundan sonra) tahtım İstanbul’dur diye buyurdu.Henüz 21 yaşında olan Fatih, üstün askeri dehasıyla 1000 yıllık İmparatorluk olan Bizans devletini tarihten silmeyi başarmış Peygamber Efendimizin sözleriyle “o güzel komutan”dır.Övgüsüne mazhar olmuştur.

Tarihte 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi nedir? Fatih'in genç yaşta fethettiği İstanbul'un Fethi 568. yılında kutlanıyor!
 • Türk mimar, Mimar Sinan bugün doğdu.1489

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğan Sinan, Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniçeri olan Sinan, Kara Buğdan seferinde Prut nehri üzerine 13 günde kurduğu köprü ile Kanuni Sultan Süleyman’ın takdirini kazandı ve daha sonra başmimarlığa yükseldi.

Dünyada 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 364 eserde imzası bulunan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588’de 98 yaşında İstanbul’da vefat etti.

Mimar Sinan Kimdir? Kısaca Hayatı, Çıraklık, Kalfalık Ve Ustalık Eserleri - En Son Haberler - Milliyet
 • Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut’un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.1807

Kabakçı Mustafa ayaklanması:Bu isyanın esasında pek çok nedeni vardır. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da çıkan milliyetçilik akımı, Osmanlı’yı diğer Avrupalı ülkeler kadar çabuk etkilememişti. Hattâ Sultan III. Selim,Nizam-ı Cedid adı ile askerî, mülkî, idari, ticarî, sosyal ve siyasi bir dizi ıslahat teşebbüslerine girişerek, devlete yeni bir hayatiyet ve canlılık getirdi. Fransızların İstanbul Sefîri Sebastiani’nin teşviki, yamaklara Nizam-ı Cedid’in elbiselerinin giydirileceği söylentisi, zaten Vehhabi isyanı nedeniyle hacca da gidemeyen yerel halkın da huzursuzluğu gibi nedenlerle , 25 Mayıs 1807 sabahı bir anda âsiler, ayaklanmaya hazır hâle geldiler ve yamaklar içlerinden hareketlenme başladı.Kastamonulu Kabakçı Mustafa’yı lider seçtiler. İsyan genişledi. Beş yüz kadar âsi, İstanbul’a yürüdü. Âsileri, Levend Çiftliğindeki bir tabur nizamî asker durdurmaya kâfiyken, Köse Musa, Nizâm-ı Cedîd askerinin harekâtını durdurdu. Sultan III. Selim kan dökülmesini istemedi. Sultan III. Selim “Bu işlere sebep, benim hilmimdir (yumuşak huylu olmamdır)!” demesi üzerine, Köse Musa, âsileri teskin edeceğini ifade ederek, Nizâm-ı Cedîd askerlerinin kaldırıldığı hakkındaki fermanı çıkarttı.

Kararın hemen ardından Köse Musa harekete geçti. Çardak ve Unkapanı İskelesine gelen âsiler, yeniçeriler ile birleşip, Nizâm-ı Cedîd taraftarı devlet adamlarını katlettiler. Daha sonra “Pâdişâhı da istemiyoruz “diye bağıran âsiler, 29 Mayıs 1807’de, Sultan III. Selim’i tahttan indirip, yerine IV.Mustafa’yı geçirdiler.

II. Mahmut'u Tahta Geçiren, Osmanlı'nın En Gizemli Sadrazamlarından Birisi: Alemdar Mustafa Paşa - onedio.com
 • Igor Stravinsky’nin Le Sacre du Printemps (Bahar Ayini) adlı balesi ilk kez Paris’te sahnelendi.1913

Le Sacre du Printemps (Bahar Ayini):XIX. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa’da sanatsal anlamda çöküşe geçen klasik bale XX. yüzyıl başlarında Sergei Diaghilev Rus Bale Topluluğu’nun Avrupa ve Amerika’da neo-klasik tarzda verdiği eserler sayesinde yenidencanlanmıştır. Topluluğun 1913’te Paris’te sahnelemesi için İgor Federoviç Stravinski’nin müziği üzerine Vaslav Nijinski’nin koreografisini yaptığı Bahar Ayini isimli eser, ilk sergilendiği günden itibaren sanat dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır. Klasik bale eserlerine alışkın Avrupa seyircisinin karşısına çarpıcı, yeni ve farklı bir eser olarak çıkan Le Sacre du Printemps (Bahar Ayini), bestecisi ve koreografı tarafından Rus Pagan geleneklerinden esinlenerek yaratılmıştır. Bu eserle ilgili kimilerince ortaya atılan devrim niteliğindeki yorumlar, kendi dönemlerinde bizzat eserin yaratıcıları tarafından kabul görmemiştir. Çalışmada özgün eserin yaratım süreci incelenmiş, popüler ve abartılı yorumlardan çok yaratıcılarının eser için niteledikleri özgünlük ifadesi, eserin ve topluluğun bale tarihi içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Arbat Sokağı: Bahar Ayini (Stravinsky)
 • Ulviye Mevlan yönetiminde, Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.1913
29/05/1913 - Ulviye Mevlan yönetiminde 'Kadınlar Dünyası' dergisi yayımlanmaya başlandı. | Tarih, Gazete, Yazarlar
 • Kanada yolcu gemisi RMS Empress of Ireland’ın Saint Lawrence Körfezi’nde battığı kazada 1.024 kişi hayatını kaybetti.1914
Tarihin en ölümcül deniz kazaları - Türk Deniz Medya
 • Ankara’daki Hükümet Konağı Meydanı’nda, İzmir’in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.1919
Tarihte bugün olan olaylar - Bugünün tarihi - doğan ve ölen ünlüler
 • Ankara-Kayseri demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı.1927
Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma
 • Türk Bayrağı Hakkında Kanun, TBMM’de kabul edildi.1936
Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gereken 14 Şey - onedio.com
 • Türkiye ile Fransa arasında ”Sancak”ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma” ile ”Türkiye-Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol” Cenevre’de imzalandı.1937
Hatay Meselesi ve Hatay'ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939) – Tarih Bilimi
 • ”Elmalılı Küçük Hamdi” olarak bilinen din adamı, tercüman ve hattat Mehmet Hamdi Yazır öldü.1942

Elmalılı Hamdi Nazır Kimdir?1878 yılında Elmalı’da dünyaya gelen Muhammed Hamdi Yazır’ın, babası Numan Efendi alimdir.

Annesi Fatma hanım ise, Elmalı hocalarından Sarılar’lı Mehmet Efendinin kızıdır.Hamdi Yazır, hem ileri görüşlü, ilim irfan sahibi bir ana babaya sahiptir. 13 yaşına kadar ilk tahsil hayatını ve Rüştiye egitimini Elmalı’da tamamlamıştır.Elmalı’nın değerli hocalarından ilmi terbiye ve manevi donanım dersleriyle birlikte, Arapça ve Fıkıh dersleri almıştır.Aynı zamanda kişilik olarak ta üstün analiz yeteneğine sahip çok zeki bir insandır.Eğitim süreçlerini hep birincilikle bitirmiştir.Doğu ve Batı kültürünü bizzat kaynaklarından öğrenebilmek için Fransızca öğrenmiş, Fransızca eserleri tercüme yapabilecek seviyeye ulaşmıştır.İslam hukukunu Fransız medeni kanunu ile mukayese imkanı bulmuştur.Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır.Musiki kabiliyeti de üstün seviyededir.Meşrutiyetin ilanından sonra daha 30 yaşındayken Antalya milletvekilliğine seçilmiştir.1908 yılında Meclisi Mebusan’a girmiştir.Birinci dünya savaşından sonra da, Damat Ferit Paşa’nın çok ısrarlı teklifleri üzerine, 6 ay 14 gün kadar Vakıflar Bakanlığı yapmıştır.Mustafa Kemal Atatürk, bu kadar donanımlı, çok yönlü alim birisine Kuran’ı tercüme yetkisi vermiştir12 yıllık çalışmasıyla 1938 yılının yaz aylarında tamamlayıp teslim etmiştir.Hamdi Yazır 1942 yılında 64 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

Din Adamı, Tercüman ve Hattat: Muhammed Hamdi Yazır (Elmalılı Hamdi Yazır) – ÇeviriBlog
 • İstanbul Harbiye’de gözaltında bulunan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik, intihar etti.1960
27 Mayıs Darbesi'nin ilk kurbanı kimdi? Namık Gedik kimdir, niçin intihar etti?
 • Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi’nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz’dan hareket etti.1974
İzmir Müze Gemiler - Vikipedi
 • MHP’liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesini, Çorum’da protesto etti. Olaylar, 2 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen, aralıklarla 6 Temmuz’a kadar sürdü.1980
Tarihte bugün olan olaylar - Bugünün tarihi - doğan ve ölen ünlüler
 • Söz yazarı Çiğdem Talu öldü.1983

Çiğdem Talu Kimdir?Türk müziğine birçok güfte bırakan sanatçı 31 Ekim 1939 İstanbul’da doğdu.Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra,Işık Lisesinde İngilizce öğretmenliği yaparken 1972’de “Ağlıyorum Yine” adlı ilk şarkı sözünü yazdı ve bu şarkıyı Nilüfer seslendirdi ve müzik dünyasında adını duyurdu.28 Mayıs 1983 de yakalandığı meme kanserini yenemeyerek hayatını kaybetti.Talu, Türk edebiyatçılarından Recaizade Mahmut Ekrem’in torunudur.Çiğdem Talu’nun kızı,Zeynep Talu’da söz yazarı ve müzik prodüktörüdür

Çiğdem Talu Kimdir?
 • Avrupa Kupası finalinde, Liverpool-Juventus maçının oynandığı Belçika’nın Heysel Stadyumu’nda çıkan olaylarda, 41 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.1985
Heysel faciası
 • İstanbul Boğazı’nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.1988
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Tarihi - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Tarihçesi
 • Sovyetler Birliği’nde, radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı’na seçildi.1990
Sovyetler Birliği'nde, radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi
 • Almanya’nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı, 5 Türk yanarak öldü.1993
Almanya Solingen faciasından ne kadar ders çıkardı? - Son Dakika Haberleri
 • Gürcistan’dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’nın lideri Sergey Bagapş öldü.2012
Abhazya lideri hayatını kaybetti - Son Dakika Flaş Haberler
 • Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün temeli, İstanbul’un fethinin 560. yıl dönümünde atıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, köprünün adının “Yavuz Sultan Selim” olacağını açıkladı.2013
3. GERDANLIK YAVUZ SULTAN SELİM OLDU - Son Haberler - Milliyet
 • Hollanda’nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanan, Yadranko Prlic ile bazı eski Hırvat politikacı ve komutanların da aralarında bulunduğu 6 kişiye, 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.2013
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi görevini tamamladı - Son Dakika Haberler
 • ABD’nin insansız hava araçlarınca, Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Taliban’ın iki numaralı ismi Vailur Rahman’ın öldürüldüğü bildirildi.2013
PAKİSTAN'A YÜKSEK VURUŞ KAPASİTELİ DRONE SATIŞI - Son Dakika Haberleri
 • Mısır’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 97’sini alan eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.2014
Mübarek'ten Sisi'ye Mısır'da Otoriter Rejimin Kurumsallaşması - (UHA) Uluslararası Haber Ajansı
 • Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçılar, askeri helikopteri düşürdü, 14 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.2014
Ukrayna'da Rus yanlıları askeri helikopter düşürdü.
 • ABD, Küba’yı, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı.2015
ABD, Küba'yı, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı
 • Kanada’nın Calgary kentinde, 60 milyon yıllık olduğu belirlenen balık sürüsü fosilleri bulundu.2015
Kanada'nın Calgary kentinde, 60 milyon yıllık olduğu belirlenen balık sürüsü fosilleri bulundu
 • Belçika ve Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi.2015
Belçika ve Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi
 • AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 453 milletvekilinin katıldığı TBMM Genel Kurulunda 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı.2016
AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 453 milletvekilinin katıldığı TBMM Genel Kurulunda 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı
 • Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya’da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu.2016
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu
 • Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.2017
Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
 • Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı.2018
Yemenlilere 3 yıl aradan sonra Umre izni
Paylaş: