Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek bursluluk sınavında çıkacak konular aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı deprem bölgesine 30 bin ek kontenjan ayırarak, kontenjan sayısını 70 binden 1000 bine çıkarmıştır.

2023 Bursluluk sınav konuları;

2023 5.sınıf bursluluk sınav konuları:

MATEMATİK
1.Doğal Sayılar
2.Doğal Sayılarla İşlemler
3.Kesirler
4.Kesirlerle İşlemler
5.Ondalık Gösterim

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş, Dünya ve Ay
2.Canlılar Dünyası
3.Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4.Madde ve Değişim

TÜRKÇE
1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Yazım Kuralları
5.Noktalama İşaretleri
6.Dil Bilgisi (Ek, Kök)
7.Metin Türleri ve Söz Sanatları

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve Toplum
2.Kültür ve Miras
3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler

DİN KLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1.Allah İnancı
2.Ramazan ve Oruç
3.Adap ve Nezaket

2023 6.sınıf bursluluk sınav konuları:

MATEMATİK
1.Doğal Sayılarla İşlemler
2.Çarpanlar ve Katlar
3.Kümeler
4.Tam Sayılar
5.Kesirlerle İşlemler
6.Ondalık Gösterim

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2.Vücudumuzdaki Sistemler
3.Kuvvet ve Hareket
4.Madde ve Isı

TÜRKÇE
1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Yazım Kuralları
5.Dil Bilgisi (İsim, İsim Çekim Eki, Sıfat, Tamlamalar)
6.Metin Türleri ve Söz Sanatları

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve Toplum
2.Kültür ve Miras
3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler
4.Bilim, Teknoloji ve Toplum

DİN KLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1.Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
2.Namaz
3.Zararlı Alışkanlıklar

2023 7.sınıf bursluluk sınav konuları:

MATEMATİK
1.Tam Sayılarla İşlemler
2.Rasyonel Sayılar
3.Rasyonel Sayılarla İşlemler
4.Cebirsel İfadeler
5.Eşitlik ve Denklem

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş Sistemi ve Ötesi
2.Hücre ve Bölünmeler
3.Kuvvet ve Enerji
4.Saf Madde ve Karışımlar

TÜRKÇE
1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Dil Bilgisi (Fiiller, Fiil Çekim Ekleri)
5.Metin Türleri ve Söz Sanatları

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve Toplum
2.Kültür ve Miras
3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler

DİN KLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1.Melek ve Ahiret İnancı
2.Hac ve Kurban
3.Ahlaki Davranışlar

2023 9.sınıf bursluluk sınav konuları:

 1. ÜNİTE: GİRİŞ (Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları)
 2. ÜNİTE: HİKÂYE
 3. ÜNİTE: ŞİİR
 4. ÜNİTE: MASAL / FABL

Sözcükte Anlam Konuları:

Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek, Yan, Mecaz, Terim Anlam)

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli, Somut-Soyut)

Söz Öbekleri (Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Yansımalar, İkilemeler)

Cümlede Anlam Konuları:

Paragrafta Anlam Konuları:

Dil Bilgisi Konuları:

İsim,Sıfat,Edat,Bağlaç,Ünlem

Yazım Bilgisi Konuları:

İmla Kuralları,Noktalama İşaretleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları Konuları:

Söz Sanatları

Edebi Türler (Düz Yazı Türleri – Şiir Türleri)

Şiir Bilgisi

SAYILAR VE CEBİR

 1. MANTIK
 1. KÜMELER
 1. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fizik dersi konuları:

 1. Ünite – Fizik Bilimine Giriş
 2. Ünite – Madde ve Özellikleri
 3. Ünite – Hareket ve Kuvvet
 4. Ünite – Enerji

İş, Enerji ve Güç

KİMYA

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak kimya dersi konuları:

 1. Ünite – Kimya Bilimi
 2. Ünite – Atom ve Periyodik Sistem
 3. Ünite – Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

BİYOLOJİ
9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak biyoloji dersi konuları:

 1. Ünite – Yaşam Bilimi Biyoloji
 2. Ünite – Hücre

Hücre teorisi

SOSYAL BİLİMLER
9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak tarih dersi konuları:

 1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
 2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
 3. ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak coğrafya dersi konuları:

 1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

DİN

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

 1. BİLGİ VE İNANÇ
 2. DİN VE İSLAM
 3. İSLAM VE İBADET
Paylaş: